Профил на купувача

Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от ІІ и VІ клас за учебната 2017/2018 година

Доставка на закуски за учениците от I - IV клас в СУ "Димитър Матевски" - гр. Пловдив за учебната 2017 /2018 г.