Начало

ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици!

Поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата, в изпълнение на заповед на МОН, Ви информираме, че е преустановен присъствен образователен процес в училището в периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
Обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание с продължителност на учебния час 20 мин. (за учениците от 1 до 4 клас) и 30 мин. (за учениците от 5 до 12 клас) Дейностите в групите за целодневно обучение ще се организират по утвърден график.

Бъдете здрави!
Кои сме ние?
Здравейте, приятели!

Средно училище „Димитър Mameвcku“ e училище c 38-годишна итория. Оъществява обучение на едносменен режим. Училището притежава отлична материална база разположена на 4 етажа: 28 класни стаи, 9 кабинета по предмети, 2 компютърни, библиотека, видеозала, хореографска зала, плувен басейн,  физкултурен салон, открити спортни площадки, две от които с изкуствено покритие, функциониращ ученически стол. Училищната сграда е санирана и на централно парно отопление. Осигурен е достъп на интернет /и Wi Fi/  до всички учебни помещения. СУ „Димитър Матевски“ е иновативно и базово училище на ПУ „Паисии Хилендарски“ и АМТИИ – Пловдив. В него провеждат своята учебна практика студенти от широк кръг специалности. Педагогическият състав наброява над осемдесет учители , педагогически съветник, училищен психолог, с много висока квалификация. Част от учителите са и автори на учебници. В предлаганото обучение в профил „Предприемачески“ училището е с традиции и успехи на учениците.

НОВИНИ

Новина на седмицата!​

Успешна учебна година на всички ученици и учители!
Графици на учебните часове
за учебната 2020/2021
Уважаеми родители, скъпи ученици!

ПРОЕКТИ

Иновативни училища

 Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.
Иновативни училища – Официална страница на програмата

ВАКАНЦИИ

Важни съобщения:

Уважаеми родители!

Информираме Ви, че през изтеклата седмица( до 13.11.20 г.) в училището  има карантинирани двама ученици(контактни на техни близки).

Уважаеми родители!

Информираме Ви, че от 30.10.20 г. е карантиниран четвъртокласник с положителен PCR-тест. Последното поседщение на ученика в училище е на 23.10.20г. Не се налага карантиниране на класа.

Уважаеми родители!

Вече имате възможността да закупите  електронни купони за здравословно столово хранене на Вашето дете!

Новата система заменя хартиените купони,като за целта Вашето дете ще използва индивидуална безконтактна карта,която се закупува еднократно.

За по-подробна информация посетете следния линк:
https://healthyschool.orak365.net/

 

Уважаеми родители !

ЕКСПРЕС-Д ООД
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ СУ”Д. МАТЕВСКИ”
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 ,обявеното извънредно положение в страната и спазване на епидемичните разпоредби, предлагаме три варианта на обедно хранене:
1-ви вариант – супа, основно ястие, десерт и хляб на цена 3,80лв.
2-ри вариант – супа, основно ястие с хляб на цена 3,40лв
3-ти вариант – основно ядене и хляб на цена 2,50 лв.
Менюто ще бъде на сайта на училището още в края на месеца за следващия месец. Ще можете да се запишете за обедно хранене според вашия избор – за вариант и период .
Моля пригответе си избора на меню и точни парични средства , за да бъдете обслужени по -бързо.
Записване за храна в началото на учебната година ще става на,14.09,15.09.2020г.,от 8,30ч до 14,00 часа,
а за следващите дни всеки вторник и сряда от 7,30 до 9,30 ч..,Четвъртък – от 7,30 до 9,30 ч. и от 16,00 до 17,00 ч.
Записването ще става от задния вход на училищния стол./ не от към училищния двор/
При отсъствие на детето заявете до 12,00ч предния ден и въз основа на касовата бележка ще връщаме сумите за храна , а за същия ден храната се взема .
Ще работим със списъци ,на които родителя ще се разписва / без да разменяме талони за храна / ,за да може да се създаде необходимата организация за сервиране в индивидуални опаковки по класове и съответно от предната седмица в петък ще предоставим на класните ръководители списък за следващата седмица на учениците, които ще се хранят.
Ще има възможност родителя да се запише дори за целия месец.
Телефонен номер в ученическия стол – 0895 530 335
Управител :Ангелина Трайкова-0898 569 619

МЕНЮ