Начало

ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици!

Графици на учебните часове
за учебната 2020/2021

Информираме Ви, че  през месец май учениците от прогимназиален и гимназиален етап ще се редуват по следният график:

  • на 5 и 7 май присъствено се обучават учениците от V, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ клас;
  • в периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІІ клас ;
  • от 17 .05.2021 г.  до 28.05.2021г.  – присъствено се обучават учениците от  VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас;

Учебните часове се провеждат по утвърденото седмично разписание за начален, прогимназиален и гимназиален етап при следния график:

НОВИНИ

Великденска изложба - Ден без отпадъци

Първокласниците от 1 Б клас научиха 3 техники за боядисване на яйца. Направиха и изложба по случай Великден – Ден без отпадъци.

Празник на буквите

С песни, стихотворения и много вълнение първокласниците от 1 Б клас отбелязаха Празника на буквите .

ПРОЕКТИ

Иновативни училища

 Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.
Иновативни училища – Официална страница на програмата

Подкрепа за успех

Линк към проекта „Подкрепа за успех“ –  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

ВАКАНЦИИ

Важни съобщения:

Уважаеми родители,

Купони за месец април 2021 г. ще се продават на 09.04.2021 г. от 07:30 часа до 10:30 часа.
Старите купони ще важат за менюто за месец април, ако някой иска промяна може да се направи на място в стола или по ученик с предварително написано листче от вас.

Уважаеми родители,

Дойде време за прим на ученици в 1 и 5  клас. Може да се запознаете с подробности по приема, сроковете и дейностите свързани с тях  от посочените линкове:
Информация за  утвърдения училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,

Вече имате възможността да закупите  електронни купони за здравословно столово хранене на Вашето дете!
Новата система заменя хартиените купони,като за целта Вашето дете ще използва индивидуална безконтактна карта,която се закупува еднократно.
За по-подробна информация посетете следния линк:
https://healthyschool.orak365.net/

Уважаеми родители,

ЕКСПРЕС-Д ООД
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ СУ”Д. МАТЕВСКИ”
МЕНЮ
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVlD-19 ,обявеното извънредно положение в страната и спазване на епидемичните разпоредби, предлагаме три варианта на обедно хранене:
1-ви вариант – супа, основно ястие, десерт и хляб на цена 3,80лв.
2-ри вариант – супа, основно ястие с хляб на цена 3,40лв
3-ти вариант – основно ядене и хляб на цена 2,50 лв.
Менюто ще бъде на сайта на училището още в края на месеца за следващия месец. Ще можете да се запишете за обедно хранене според вашия избор – за вариант и период .
Моля пригответе си избора на меню и точни парични средства , за да бъдете обслужени по -бързо.
Записване за храна в началото на учебната година ще става на,14.09,15.09.2020г.,от 8,30ч до 14,00 часа,
а за следващите дни всеки вторник и сряда от 7,30 до 9,30 ч..,Четвъртък – от 7,30 до 9,30 ч. и от 16,00 до 17,00 ч.
Записването ще става от задния вход на училищния стол./ не от към училищния двор/
При отсъствие на детето заявете до 12,00ч предния ден и въз основа на касовата бележка ще връщаме сумите за храна , а за същия ден храната се взема .
Ще работим със списъци ,на които родителя ще се разписва / без да разменяме талони за храна / ,за да може да се създаде необходимата организация за сервиране в индивидуални опаковки по класове и съответно от предната седмица в петък ще предоставим на класните ръководители списък за следващата седмица на учениците, които ще се хранят.
Ще има възможност родителя да се запише дори за целия месец.
Телефонен номер в ученическия стол – 0895 530 335
Управител :Ангелина Трайкова-0898 569 619