Начало

Кои сме ние?
Здравейте, приятели!

Средно училище „Димитър Mameвcku“ e училище c 38-годишна итория. Оъществява обучение на едносменен режим. Училището притежава отлична материална база разположена на 4 етажа: 28 класни стаи, 9 кабинета по предмети, 2 компютърни, библиотека, видеозала, хореографска зала, плувен басейн,  физкултурен салон, открити спортни площадки, две от които с изкуствено покритие, функциониращ ученически стол. Училищната сграда е санирана и на централно парно отопление. Осигурен е достъп на интернет /и Wi Fi/  до всички учебни помещения. СУ „Димитър Матевски“ е иновативно и базово училище на ПУ „Паисии Хилендарски“ и АМТИИ – Пловдив. В него провеждат своята учебна практика студенти от широк кръг специалности. Педагогическият състав наброява над осемдесет учители , педагогически съветник, училищен психолог, с много висока квалификация. Част от учителите са и автори на учебници. В предлаганото обучение в профил „Предприемачески“ училището е с традиции и успехи на учениците.

Новини

Новина на седмицата!​

24 май Празник на българската просвета и култура и славянската писменост в СУ"Димитър Матевски"

Настоящата книга е изготвена за Международния Ден на Земята – 22 април 2020 година с работи на учениците от училището представени и набрани по време на дистанционнотообучение.
Книгата съдържа:
1. Рисунки и проекти на ученици от 1 до 4 клас.
2. Стихове.
3. Разработки на ученици от 5 до 12 клас.
4. Рисунки на ученици от 5 до 12 клас.
5. Брошури изготвени от ученици от гимназиален етап.
Материалите са подредени по паралелки във възходящ ред и по азбучен ред на авторите. Поместени са в оригинал на изготвилите ги и без редакторска намеса.
Допълнително с линкв сайтана училището е дадена възможност да се запознаете с 92 презентации изготвени от
учениците и посветени на опазване на околната среда.

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Проекти
Иновативни училища

 Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.
Иновативни училища – Официална страница на програмата

Ваканции
Важни съобщения:
Уважаеми родители, скъпи ученици!


Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“

https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

Уважаеми родители !

Уважаеми родители,

       Ако вашето дете ще бъде в първи клас, заповядайте в СУ“ Димитър Матевски“ !
Ние знаем колко е важно всеки детски трепет да бъде докоснат с любов, професионализъм грижа  и търпение.Обявяване на резултатите от второто класиране – 17.06.2020 г.
Записване на класираните деца ще се проведе по следния график:

18.06.2020 г. / четвъртък /от  08.00 часа до 16.30 часа
19.06.2020 г. / петък /от  08.00 часа до 16.30 часа

Необходими документи за  записване:
1.    Заявление за записване / по образец/;
2.    Копие на удостоверението за раждане  на детето и оригинал за сверяване;
3.    Лична карта на подаващия заявлението за записване родител;
4.    Удостоверение за завършена  подготвителна група /ПГ/ или декларация, че детето не е посещавало ПГ / за върналите се от чужбина/
 Записването ще се осъществява  при спазване на всички противоепидемичните мерки.

 Благодарим Ви за разбирането !

Очакваме Ви !

 
Уважаеми родители на бъдещи петокласници!
Уважаеми родители на седмокласници!

Запознайте се с обучиението, което предлага СУ „Димитър Матевски“ след седми клас.

ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРИЕМ 2020 -2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН