Начало

ВАКАНЦИИ

Важни съобщения:

СЪОБЩЕНИЕ:

ВАЖНО!

Уважаеми родители и ученици,

съгласно заповед № РД-10-1855 /21.05.2024 г. на Директора на СУ“Димитър Матевски“ – Пловдив

 

Дневния режим за периода от 27.05.2024.г до 28.05.2024 г. включително за учениците от прогимназиален и гимназиален етап /V- ХI клас/, както следва:

Дневния режим за периода от 27.05.2024.г до 28.05.2024 г. включително за учениците ІV клас, както следва:

Седмичното разписание на учениците от ІV а клас  се променя както следва:

. Разпределението на класовете от  IV б и в  клас и II а, б. в, д, и е   клас по кабинети за дните на провеждане на НВО –I смяна

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ СВЪРЗАНО СЪС ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Приложение 1
Приложение 2

НОВИНИ

Последни новини:

„Моята азбука“ 
(съвместен проект на петокласници с ръководител г-жа Ел. Бенева и училищната библиотека)


В навечерието на 24 май ученици от 5. клас с изявени интереси по история попълваха образователни карти, посветени на делото на св. братя Кирил и Методий. Тези дидактични пособия са част от комплекта „Празник в класната стая“. Съдържат занимателни задачи и изготвяне на определено изделие. Картите представят великото дело на равноапостолите като празник на малката славянска буква, от която се образува славянското слово. Участниците попълваха въпроси с отворени и затворени отговори и осъзнаха, че това слово ни е запазило от всички изпитания и единствено ни осигурява живот в бъдещето. 

Бинарен открит урок с интерактивни методи в библиотечна среда

В петък (10.05.24) беше проведен един интердисциплинарен урок, който обедини филологически и библиотечни науки. Този урок не бе типичен, а динамичен, изнесен сред книгите, където учениците се чувстваха свободно и уютно. Сред присъстващите гости бяха зам.-директорите по учебната дейност, колеги англицисти, начален учител и учител по ИТ. Част от учениците бяха облечени в специални готварски и сервитьорски костюми, аранжирана бе маса за посетители в ресторант с цел разиграване на ситуация. Оборудван бе плот с най-необходимите за ресторантската кухня прибори.
Темата на урока беше The English serving etiquette.
В началото бе направен преговор на лексиката, преподадена  в предходния час.  Премина се към усвояване на новия материал посредством нагледна основа с цветни илюстрации и групово повтаряне на глас на думи, свързани с оборудването на кухня.
Г-жа Силкова въведе присъстващите в протокола на масата, който се базира на разполагането на вилицата и ножа в чинията и отправя безсловесни послания на сервитьора (Knife and Fork Language). Проведоха се типични ситуации, свързани с речевото поведение при участие в диалог и дискусия, с три двойки участници, които влязоха в роля на гости на хотелски ресторант и обслужващ персонал. След това госпожа Атанасова представи тематичните луксозни кулинарни книги от фонда с изпитани рецепти от мастър шефове и проведе мисловна игра с учениците с цел разширяване на техния интелектуален потенциал, като първият правилно отговорил получи награда. После за настроение и с идеята да се затвърди новият лексикален запас учениците имаха възможност да чуят  песента  Chef ’s Song About Professions by Story Bots, която предизвика положителни емоции и се превърна в стимул за комуникиране. Също така се направи показ на кухненски прибори от специално аранжиран кът в библиотеката за целите на урока.
В края бяха раздадени тип 5-минутни тестове на British Council, свързани с Reading Skills practice: A restaurant menu – exercises. Последва проверка на всяка задача и обобщение на резултатите.
Учениците бяха поощрени за активността си в часа, за усилията, вложени в драматизацията, както и за старанието при попълването на теста.

ПРОЕКТИ

Актуална информация:

ЕКСПРЕС-Д ООД СТОЛОВО ХРАНЕНЕ СУ”ДИМИТЪР МАТЕВСКИ” – УВЕДОМЛЕНИЕ

МЕНЮ ЗА ПЕРИОДА  13.05 – 16.05.2024 г.

АНОНИМЕН СИГНАЛ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА!!!

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ ЗА ХРАНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2024 КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ В  СТРАНИЦАТА ПРИЕМ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ДЕКЕМВРИ 2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИК  – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 5. КЛАС

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ  С УЧЕНИК – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В СУ“ДИМИТЪР МАТЕВСКИ“

ПРАВИЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СУ „ДИМИТЪР МАТЕВСКИ“ ГР. ПЛОВДИВ
ИНФОРМАЦИЯ COVID-19

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 4 КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В ОРЕС