Проекти

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив е включено за финансиране  в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година. Одобрени са следните групи и отбори:
Модул 1. Изкуства в следните направления:

  • музикално изкуство в категория вокална група за забавна и естрадна песен – втора възрастова група/ V–VII клас/ – 7 ученици, с ръководител Ралица Пашова
  • танцово изкуство – – втора възрастова група /V–VII клас/ -12 участници,

 с ръководител Александър Димитров
Модул 2. Спорт в следните направления:

  • футбол – втора възрастова група /V–VII клас/ – 13 участници,  с ръководител Венко Цинцаров;
  • баскетбол – трета възрастова група /VIII– X клас/-12 участници, с ръководител Цонка Вайсилова;
  • волейбол – трета възрастова група /Х–XII клас/-12 участници,  с ръководител Калоян Стоянов.
    Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

Подкрепа за успех

Линк към проекта „Подкрепа за успех“ –  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Иновативни училища

Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.

Твоят час

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Дигитализация на учебния процес

„Дигитализация на учебния процес“ в Пловдив стартира през 2016 г. и цели да въведе облачни технологии във всички училища чрез платформите G-suite for Education нa Google и Microsoft Office 365. Подобен проект за пръв път се реализира в България като публична политика за реформи в образованието. Инициативата обхваща 13 училища в Пловдив в момента, като по програмата вече са обучени над 250 учители. Целта е до 2019 г. мащабният образователен проект да обхване всичките 54 общински училища в града.