Учители

Учители начален етап

Гергана Мургова

Наташа Паунова

Невена Петрова

Николина Станчева

Ивелина Станчева-Къчова

Таня Еленкова

Невена Петрова

Радостина Петрова

Мима Кръстинска-Здравкова

Даниела Ладоня

Иванка Тодева

Емилия Петкова

Василка Гайдаджиева

Теменужка Славова

Доля Александрова

Тодорка Андонова

Яна Митева

Цветан Райчев

Георги Петров

Васка Петракова

Величка Дърмонска

Елена Раевска

Надя Тодорова

 

ЛОГОПЕД

Ваня Карагеоргиева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Звезда Бозукова

Василка Стаматова

 

 

 

 

Учители ЦДО

Тинка Кирилова-Грозева

Антония Димитрова

Мая Недевска

Светла Ненкова

Диана Ганчева

Тодорка Андонова-Илиева

Гергана Комисарова

Ивелина Денкова

Теодора Кордева

Ивета Панева

Таня Фиданова-Каракашева

Пенка Танева

Пепа Бурова

Пенка Кръстанова

Мариана Янкова

Татяна Тръвнева

Антония Димитрова

Биляна Петрова

Диана Каишева

Мария Александрова

Станислава Фингарова

Пенка Танева

Мариана Янкова

Кремена

Кремена Йорданова

Гергана Кръстева

Елисавета Бенева – Тодорова

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Антония Трайкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Кристиян Иванов

БИБЛИОТЕКАР

Деана Атанасова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Величка Гагова – счетоводител

Силва Терзиян – касиер-домакин

Севда Димитрова – ЗАС

Емил Бодушки – системен администратор

Учители прогимназиален и гимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велко Фръгов

Милена Попова

Диана Грозева

Женя Демирева-Везирян

Йоана Големинова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Снежа Силкова

Бойка Александрова

Богдана Андонова

Живка Орманова

Атанаска Налбантова

Любомир Танчев

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Милена Попова

МАТЕМАТИКА

Милка Пискюлева

Надя Чаушева

Николина Трифонова

Таня Петкова-Даскалова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Гергана Янева

Венета Русковска

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Иван Иванов

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Петко Петков – тех. подръжка
Светозар Попов – тех. подръжка
Димитрийка Кисова – хигиенист
Цветелина Митева – хигиенист
Надка Велева – хигиенист
Цвета Илиева – хигиенист
Цветана Костова – хигиенист
Ивана Станчева – хигиенист
Мария Истилянова – хигиенист
Пенка Титова – хигиенист
Гинка Пенкова – хигиенист

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангелина Петкова – фелдшер

Стойка Маринова – медицинска сестра

Учители прогимназиален и гимназиален етап

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Магдалена Соколова

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ИСТОРИЯ

Тодорка Тодорова

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Стефан Бичев

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Ивелина Кирева

Христо Костов

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Галина Златева

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Здравка Аначкова

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Емилия Калайджиева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Светослав Ватев

МУЗИКА

Ралица Пашова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Костадин Мухчиев

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ваня Кънева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТНИЕ И СПОРТ

Цонка Вайсилова

Тодор Тодоров

Венко Цинцаров

ХОРЕОГРАФ

Александър Димитров

КОРЕПЕТИТОР

Дичко Диков