Учители

Учители начален етап

Гергана Мургова

Наташа Паунова

Росица Ситева

Николина Станчева

Ивелина Станчева-Къчова

Таня Еленкова

Невена Петрова

Елеонора Бочукова

Мима Кръстинска-Здравкова

Даниела Ладоня

Иванка Тодева

Емилия Петкова

Василка Гайдаджиева

Теменужка Славова

Доля Александрова

Цветан Райчев

Георги Петров

Васка Петракова

Величка Дърмонска

Елена Раевска

ЛОГОПЕД

Ваня Карагеоргиева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Димана Белчева-Ибушева

 

 

 

Учители ЦДО

Тинка Кирилова-Грозева

Диана Ганчева

Тодорка Андонова-Илиева

Гергана Комисарова

Ивелина Денкова

Теодора Кордева

Светла Ненкова

Ивета Панева

Таня Фиданова-Каракашева

Пенка Танева

Пепа Бурова

Пенка Кръстанова

Мариана Янкова

Татяна Тръвнева

Антония Димитрова

Биляна Петрова

Диана Каишева

Яна Митева

Тодорка Андонова-Илиева

Христомира Илчева

Гергана Михова

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Антония Трайкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Яна Паунова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Величка Гагова – счетоводител

Венелина Пепелова – Счетоводител

Катерина Панчева -технически секретар

Силва Терзиян – домакин

Учители прогимназиален и гимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Велко Фръгов

Галя Янева

Диана Грозева

Женя Демирева-Везирян

Йоана Големинова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Снежа Силкова

Бойка Александрова

Николина Георгиева

Красимира Богунска

Гергана Узунова

Атанаска Налбантова

Любомир Танчев

МАТЕМАТИКА

Богомила Стойчева

Милка Пискюлева

Стоян Кръстев

Николина Трифонова

Таня Петкова-Даскалова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Йорданка Тортопова

Венета Русковска

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Тодорка Тодорова

Иван Иванов

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Петко Петков – тех. подръжка
Димитрийка Кисова – хигиенист

Галя Караджова – хигиенист
Цветелина Митева – хигиенист
Надка Велева – хигиенист
Цвета Илиева – хигиенист
Ивана Станчева – хигиенист
Мария Истилянова – хигиенист
Пенка Титова – хигиенист
Мария Иванова – хигиенист

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангелина Петкова – фелдшер

Стойка Маринова – медицинска сестра

Учители прогимназиален и гимназиален етап

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Магдалена Соколова

Тодорка Тодорова

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Стефан Бичев

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Анелия Младенова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Галина Златева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Емилия Калайджиева

Светослав Ватев

МУЗИКА

Ралица Пашова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Костадин Мухчиев

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ваня Кънева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТНИЕ И СПОРТ

Цонка Войсилова

Тодор Тодоров

Венко Цинцаров

ХОРЕОГРАФИЯ

Александър Димитров

КОРЕПЕТИТОР

Дичко Диков