Учители

Учители начален етап

Гергана Мургова

Наташа Паунова

Росица Ситева

Николина Станчева

Ивелина Станчева-Къчова

Таня Еленкова

Валентина Търева

Невена Петрова

Елеонора Бочукова

Румяна Николова

Мима Кръстинска-Здравкова

Даниела Ладоня

Иванка Тодева

Емилия Петкова

Виолета Пенева

Василка Гайдаджиева

Теменужка Славова

Доля Александрова

Цветан Райчев

Мариана Петришка

Георги Петров

Васка Петракова

Величка Дърмонска

Елена Раевска

ЛОГОПЕД

Лилия Киризева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Димана Белчева

 

 

 

 

 

Учители ЦДО

Тинка Кирилова-Грозева

Диана Ганчева

Тодорка Андонова-Илиева

Гергана Комисарова

Свилена Русинова

Ивелина Денкова

Теодора Кордева

Светла Ненкова

Ивета Панева

Таня Фиданова-Каракашева

Пенка Танева

Пепа Бурова

Пенка Кръстанова

Мариана Янкова

Татяна Тръвнева

Антония Димитрова

Биляна Петрова

Диана Каишева

Яна Митева

Тодорка Андонова-Илиева

Христомира Илчева

Гергана Михова

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Антония Трайкова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Яна Паунова

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Диана Вълнева – счетоводител

Венелина Пепелова – Счетоводител

Веска Дечева -технически секретар

Силва Терзиян – домакин

Учители прогимназиален и гимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Здравко Кацаров

Галя Янева

Диана Грозева

Женя Демирева-Везирян

Йоана Големинова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Снежа Силкова

Бойка Александрова

Николина Георгиева

Гергана Узунова

Атанаска Налбантова

Любомир Танчев

МАТЕМАТИКА

Богомила Стойчева

Донка Ангелова

Николина Трифонова

Таня Петкова-Даскалова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Йорданка Тортопова

Венета Русковска

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Тодорка Тодорова

Иван Иванов

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Петко Петков – тех. подръжка
Димитрийка Кисова – хигиенист

Галя Караджова – хигиенист
Цветелина Митева – хигиенист
Надка Велева – хигиенист
Цвета Илиева – хигиенист
Ивана Станчева – хигиенист
Мария Истилянова – хигиенист
Пенка Титова – хигиенист
Мария Иванова – хигиенист

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ангелина Петкова – фелдшер

Стойка Маринова – медицинска сестра

Учители прогимназиален и гимназиален етап

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Магдалена Соколова

Тодорка Тодорова

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Георги Брънзалов

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Анелия Младенова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Галина Златева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Емилия Калайджиева

Светослав Ватев

МУЗИКА

Ралица Пашова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Костадин Мухчиев

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ваня Кънева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТНИЕ И СПОРТ

Цонка Войсилова

Тодор Тодоров

Венко Цинцаров

ХОРЕОГРАФИЯ

Росалина Божкова

КОРЕПЕТИТОР

Дичко Диков