Учители

Учители начален етап

Мария Бончева

Наташа Паунова

Росица Ситева

Румяна Николова

Ивелина Станчева-Къчова

Таня Еленкова

Валентина Търева

Невена Петрова

Елеонора Бочукова

Боянка Неделчева

Мима Кръстинска-Здравкова

Димитър Байкушев

Иванка Тодева

Емилия Петкова

Виолета Пенева

Василка Гайдаджиева

Теменужка Славова

Доля Александрова

Цветан Райчев

Мариана Петришка

Надя Трайкова

Васка Петракова

Елена Раевска

ЛОГОПЕД

Лилия Киризева

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

 

 

 

 

Учители ЦДО

Даниела Ладоня

Марийка Филипова

Тинка Кирилова-Грозева

Диана Ганчева

Тодорка Андонова-Илиева

Гергана Комисарова

Ивелина Денкова

Теодора Кордева

Свилена Русинова

Таня Фиданова-Каракашева

Марина Ангелова

Пенка Танева

Пепа Бурова

Николина Станчева

Мариана Янкова

Татяна Тръвнева

Антония Димитрова

Биляна Петрова

Диана Каишева

Ваня Белева

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ  „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Венета Русковска

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Стефан Мандевски

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ивелина Кирева – главен счетоводител

Венелина Пепелова – Счетоводител

Веска Дечева -технически секретар

Димитрия Форшинова – домакин

Учители прогимназиален и гимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Здравко Кацаров

Галя Янева

Диана Грозева

Женя Демирева-Везирян

Йоана Големинова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Снежа Силкова

Бойка Александрова

Николина Георгиева

Веселина Рангелова

Атанаска Налбантова

Катя Илиева

МАТЕМАТИКА

Динка Пройнова

Донка Ангелова

Николина Трифонова

Таня Петкова-Даскалова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Йорданка Тортопова

Венета Русковска

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Тодорка Тодорова

Елена Бижева

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Петко Петков – тех. подръжка
Анна Чиркова – хигиенист
Димитрийка Кисова – хигиенист
Надка Велева – хигиенист
Цвета Илиева – хигиенист
Ивана Станчева – хигиенист
Мария Истилянова – хигиенист
Пенка Титова – хигиенист
Мария Иванова – хигиенист

Учители прогимназиален и гимназиален етап

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Магдалена Соколова

Тодорка Тодорова

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Георги Брънзалов

ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Анелия Младенова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Галина Златева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Емилия Калайджиева

Светослав Ватев

МУЗИКА

Нина Янкова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Костадин Мухчиев

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Ваня Кънева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТНИЕ И СПОРТ

Красимир Чучев

Таня Димитрова

Елица Русенова

ХОРЕОГРАФИЯ

Росалина Божкова

КОРЕПЕТИТОР

Дичко Диков