За ученика

       В СУ “Димитър Матевски“ – Пловдив учат 900 ученици. Образователно-възпитателният процес се осъществява в три етапа на обучение:

  • Начален етап;
  • Прогимназиален етап;
  • Гимназиален етап.

    В училището се осъществява естествено преливане на учениците от един етап на обучение в друг, като официален прием се извършва само в гимназиален етап при сформирането на паралелката в Профил “Технологичен“ – специалност “Предприемачество и бизнес“.

Фолклорен ансамбъл

Фолклорният ансамбъл е създаден през 1989 г. и до днес през него са преминали стотици млади таланти на танцувалното изкуство. Някои от тях се реализират по-късно и в големите държавни танцови ансамбли, включително ансамбъл „Тракия”.
         В ансамбъл „Матевски” участват над 150 деца на възраст от 8 до 16 год. Репертоарът включва танци от много български етнографски области.
     Под ръководството на художествения ръководител Росалина Божкова ансамбълът е участник и призьор на много национални и международни  фестивали на танцовото изкуство в Гърция, Турция, Румъния, Молдова, Полша, Италия и др.

Постижения

Три първи места за ученици от нашето училище от националния кръг  на международния конкурс MITE 2018

  Националният кръг на международния конкурс MITE 2018 се проведе на 5 февруари 2018 г. във Висшето училище по застраховане и финанси, София. Участие в събитието взеха ученици и учители със свои разработки в областта на икономиката и математиката от цялата страна. Жури с председател проф. дпн Сава Гроздев (ВУЗФ).

Участие в конкурса и класирани на първо място в съответните направления със свои разработки – презентации по предприемачество и икономика, са учениците от СУ „Димитър Матевски“ – град  Пловдив.

Ангел Казаков – 11 клас
Теодора Димитрова – 11 клас
Еникела Паунова – 12 клас  

Ръководител: Анелия Младенова – преподавател икономически дисциплини 

    Включеното в програмата обучение по презентационни умения бе изключително интересно и полезно за младите таланти и техните научни ръководители.

konkurs-mite-2018/

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас
15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици) 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

31.10.2018 г. – Ден на изкуствата и спорта

22.04.2019 г. – Ден на Земята

22.05.2019 г.  – Патронен празник

 
 
Дни за провеждане на НВО в VII клас

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
06.02.2019 г. – I – XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година.