За контакти

За контакти:

Адрес: гр. Пловдив, ж. к. Тракия,
ул. Съединение" №26

Телефони за връзка:
Директор: 032 682 297
Технически секретар: 032 682 289

e-mail:
su_dm@abv.bg
sumatevski@sudmatevski.com