За контакти

За контакти:

Адрес: гр. Пловдив, ж. к. Тракия,
ул. Съединение" №26

Телефони за връзка:
Директор: 032 682 297
Технически секретар: 032 682 289

e-mail: info-1690642@edu.mon.bg
sumatevski@sudmatevski.com