Ръководство

Директор:
Мариана Димитрова Златанска
телефони за връзка:
032682297
0884 312 330
                                                                                              
 
Заместник-директор учебна дейност:
Светослав Петков Ватев
телефон за връзка:
0884312335
                                                                                              
 
Заместник-директор учебна дейност:
Теодора Димова Мерланова
телефон за връзка:

0887064558

                                                                                              
 
Заместник-директор по административно-стопанска дейност
Ивелина Николаева Кирева 
телефон за връзка:

0884312332