Прием

Прием в първи клас

Направете правилния избор за Вашето дете. Предлагаме Ви:

 • уютни стаи;
 • компютърни кабинети с модерно оборудване;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • спортни и танцови клубове;
 • зелени училища;
 • екскурзии с учебно-познавателна цел – да се запознаем с исторически     личности и събития.

Прием пети клас

За по-големите учeници предлагаме:

 • целодневна форма на обучение;
 • много и разнообразни занимания;
 • народни танци;
 • спорт;
 • задълбочено изучаване на чужди езици.

Прием след седми клас

Уважаеми родители на ученици в VІІ клас, през учебната 2023/2024 година Вашите деца имат възможност да продължат образованието си след завършен VII клас в Средно училище „Димитър Матевски“, град Пловдив, по някоя от следните специалности:

1.ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

– професионална паралелка
– идентификатор – 3686
– брой свободни места за ученици– 26
– срок за подаване на документи:
* първи етап на класиране – 05.07.2023г. – 07.07.2023г. (включително)
* втори етап на класиране – 13 .07.2023г. – 14.07.2023г. (включително)
* трети етап на класиране – 26.07.2023г. – 27.07.2023г. (включително)

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА:

 • английски език – първи чужд език;
 • испански език – втори чужд език;
 • срок на обучение – 5 години

2.ТЪРГОВИЯ

– професионална паралелка
– идентификатор – 2184
– брой свободни места за ученици – 26

– срок за подаване на документи:
* първи етап на класиране – 05.07.2023г. – 07.07.2023г. (включително)
* втори етап на класиране – 13 ).07.2023г. – 14.07.2023г. (включително)
* трети етап на класиране – 26.07.2023г. – 27.07.2023г. (включително)

Очакваме с огромно нетърпение мотивираните бъдещи осмокласници, които през годините на обучение в Нашето училище, ще се превърнат в отлични икономисти и организатори на Интернет приложения. Пожелаваме успех на всички!