Прием

Прием в първи клас

Направете правилния избор за Вашето дете. Предлагаме Ви:

 • уютни стаи;
 • компютърни кабинети с модерно оборудване;
 • висококвалифицирани преподаватели;
 • спортни и танцови клубове;
 • зелени училища;
 • екскурзии с учебно-познавателна цел – да се запознаем с исторически     личности и събития.

Прием пети клас

За по-големите учeници предлагаме:

 • целодневна форма на обучение;
 • много и разнообразни занимания;
 • народни танци;
 • спорт;
 • задълбочено изучаване на чужди езици.

Прием след седми клас

 1. ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • Английски език
 • Програмиране
 • Електронна търговия
 • Интернет и уеб технологии

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА:

 • английски език – първи чужд език;
 • испански език – втори чужд език;
 • срок на обучение – 5 години

2. ТЪРГОВИЯ

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:

 • бизнес комуникация;
 • икономическа информатика;
 • управление на продажбите.

ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА:

 • английски език – първи чужд език;
 • испански език – втори чужд език;
 • срок на обучение – 5 години.