За нас

Носител на изконните български традиции и ценности, СУ„Димитър Матевски“- Пловдив се развива в духа на най-модерните изисквания за съвременно образование  и материално-техническа база.

Училището притежава отлична материална база:

 • 28 класни стаи;
 • 9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;
 • библиотека
 • видеозала;
 • хореографска зала;
 • плувен басейн;
 • 2 физкултурни салона;
 • спортно стрелбище;
 • 2 открити спортни площадки;
 • функциониращ ученически стол.

Нашите предимства:

 • съвременна и уютна училищна база;
 • висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване;
 • използване на електронни учебници;
 • дългогодишни традиции в танцовото и музикалното  изкуство;
 • спокойна учебна среда;
 • висок стандарт на обучение и възпитание;
 • работа по европейски проекти
 • индивидуален подход към всяко дете;
 • специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата;
 • логопедичен кабинет;
 • ресурсен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • медицинско обслужване.

СУ’’Димитър Матевски’’ е базово училище на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и на АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.
Учениците на СУ’’Димитър Матевски’’ редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.