НАШИЯТ ПАТРОН

ДИМИТЪР МАТЕВСКИ

Димитър Матевски е роден през 1835 г. в Чирпан. Учи в Стара Загора и учителства в Меричлери. В това село той основава и читалище, фанариотите обаче успяват да го злепоставят пред турската власт и към 1871 г. Матевски е принуден да се пресели в Пловдив, където е назначен за учител в току-що възстановеното училище Св. Троица, към което също открива квартално читалище.
Освен за просветна и обществена дейност намира време и за своите книжовни занимания: започва публицистичния си труд „Гъркоманите“ и продължава своята Българска граматика“, начената още в 1853 г., която за жалост остава неиздадена.
Една от най-интересните страници от биографията на Матевски е свързана с усилията му да запознае своите съграждани с постиженията на световната драматургия. През януари 1876 г. той организира в училището „Св. Троица“ представлението на “Геновева“ – най-обичаната от нашите възрожденски предци пиеса. Тази му родолюбива дейност получава много висока оценка от съвременниците си: Ив. Гешов пише, че имено Матевски е допринесъл най-много за възраждането на българщината в „най-заглъхналата в гърцизъм махала“ на Пловдив.
В Пловдив Димитър Матевски се запознава с В. Левски. Както свидетелства Ст. Заимов, Апостолът посещава Пловдив през 1869 г. и привлича към делото младежи, между които няколко учители от околните села. Сред тях са: Димитър Матевски, К. Доганов, Антон Книговезеца и др. Малко след това Апостолът е в Чирпан, където отсяда в дома на Г. Данчов и основава местния таен комитет. През следващите година Матевски и Данчов са сред най-дейните хора от организацията. Първият е избран за председател от пловдивския, а вторият – от чирпанския революционен комитет.
По време на Берлинския конгрес, Матевски е сред инициаторите на народния отпор срещу решенията му. На 16 август 1878 г. в неговия дом се провежда съвещание на български патриоти, които решават, че ако турските войски се върнат, ще им се противопоставят с оръжие. По-късно, съзнавайки необходимостта от главен ръководен център за направляване на обединителното движение в Македония, Тракия и Мизия, Димитър Матевски свиква голямо събрание на румелийските комитети. Умира на 28 октомври 1882 г.
Със своя живот – всецяло отдаден на отечеството, Димитър Матевски се нарежда сред тези най-видни българи.