КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИИ В СУ "ДИМИТЪР МАТЕВСКИ " - ПЛОВДИВ
Тема на обучението
 • Школо обучение електронен дневник 78 участника  проведено през септември 2019 в училището;
 • Родителски стилове. Положителни послания в работата с родителите на учениците – 78 участника проведено през февруари 2020 г.  в училището;
 • Методика на обучението по БДП проведено през февруари 2020 г.  извън  училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през февруари 2020 г. извън училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през април 2020г. извън училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през май 2020г. извън училището;
 • Алтернативни методи на комуникация при деца от аутистичния спектър проведено през септември 2020 г. извън училището;
 • Инструменти за привлекателно образование проведено през декември 2020 г. онлайн;
 • Училище в облака. Общуване и организация по програма одобрена от МОН проведено през април 2021 г. извън училището;
 • Обучение за работа с електронен дневник в школо проведено през април 2021 г. извън училището;
 • Проектно и проблемно базирано обучение в дигитална среда проведено през септември 2021 г. в училището;
 • Методика на обучението по БДП проведено през октомври 2021 г. извън училището;
 • Придобиване на правни учения и познаване на нормативната уредба за СО, за реакция на агресията проведено през октомври 2021 г. онлайн;
 • ЗДБУТ проведено през ноември 2021 г. извън училището;
 • Методика по БДП проведено през март 2022 г извън училището;
 • Иновативни методи на преподаване проведено през март 2022г. извън училидще
 • Преодоляване на насилието и агресията в образователните институции и стреса при педагогическите специалисти през юли 2022 г. извън училището;