Информация Covid-19

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че двама преподаватели от начален етап са с положителен на COVID-19 тест. В карантина са до. 20 януари. Не се карантинират паралелките.

Уважаеми родители, ученик от 3д клас е с положителен тест за COVID-19. Паралелката се карантинира до 19.01. включително.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че преподавател от начален етап е с положителен на COVID-19 тест. В карантина е до. 22 януари. Класът не се карантинира.