БИНАРЕН УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И РЕЛИГИЯ, ПРОВЕДЕН В БИБЛИОТЕКАТА

 В поредни часове с учениците от 9. а клас и 9. б клас се проведе урок за придобиване на нови знания на тема „Православният храм. Образи и символи в иконографията“. Матевци научиха за скинията като първообраз на православния храм от библейски разказ и презентация. Запознаха се с устройството и предназначението на този тип сграда чрез внесени литургични пояснения. В хода на урока г-жа Атанасова демонстрираше чертежи на трите основни типа постройки. Стана ясно, че главен оптически и художествен център на вътрешното пространство на всеки православен храм е иконостасът. Той отгражда олтарното пространство от най-голямата, средна част от вътрешността на един храм – наоса, достъпна за богомолците. Деветокласниците имаха възможност да разгледат богатия снимков материал по темата от албумите и пътеводителите – част от фонда на библиотеката. Г-н Мухчиев изясни на присъстващите технологията на рисуването на иконата. Той акцентира, че призваният да се посвети на това изкуство избира сюжет, свързан със Свещеното писание или празник от църковната история. Интерес предизвика легендата за появата на църковната камбана. Учениците научиха каква символика носят атрибутите на светците и как могат да бъдат разпознати по тях. Внимание се отдели на мозайките, кръста, тамяна и резбарството.  
Преди да се обобщят резултатите от урока, учениците трябваше да решат образователна задача, свързана с композиционното решение при подреждане на иконите вляво и вдясно от царските двери на иконостаса.