Бинарен открит урок с интерактивни методи в библиотечна среда

В петък (10.05.24) беше проведен един интердисциплинарен урок, който обедини филологически и библиотечни науки. Този урок не бе типичен, а динамичен, изнесен сред книгите, където учениците се чувстваха свободно и уютно. Сред присъстващите гости бяха зам.-директорите по учебната дейност, колеги англицисти, начален учител и учител по ИТ. Част от учениците бяха облечени в специални готварски и сервитьорски костюми, аранжирана бе маса за посетители в ресторант с цел разиграване на ситуация. Оборудван бе плот с най-необходимите за ресторантската кухня прибори.
Темата на урока беше The English serving etiquette.
В началото бе направен преговор на лексиката, преподадена в предходния час. Премина се към усвояване на новия материал посредством нагледна основа с цветни илюстрации и групово повтаряне на глас на думи, свързани с оборудването на кухня.
Г-жа Силкова въведе присъстващите в протокола на масата, който се базира на разполагането на вилицата и ножа в чинията и отправя безсловесни послания на сервитьора (Knife and Fork Language). Проведоха се типични ситуации, свързани с речевото поведение при участие в диалог и дискусия, с три двойки участници, които влязоха в роля на гости на хотелски ресторант и обслужващ персонал. След това госпожа Атанасова представи тематичните луксозни кулинарни книги от фонда с изпитани рецепти от мастър шефове и проведе мисловна игра с учениците с цел разширяване на техния интелектуален потенциал, като първият правилно отговорил получи награда. После за настроение и с идеята да се затвърди новият лексикален запас учениците имаха възможност да чуят песента Chef ’s Song About Professions by Story Bots, която предизвика положителни емоции и се превърна в стимул за комуникиране. Също така се направи показ на кухненски прибори от специално аранжиран кът в библиотеката за целите на урока.
В края бяха раздадени тип 5-минутни тестове на British Council, свързани с Reading Skills practice: A restaurant menu – exercises. Последва проверка на всяка задача и обобщение на резултатите.
Учениците бяха поощрени за активността си в часа, за усилията, вложени в драматизацията, както и за старанието при попълването на теста.