Реализация на проекта „Иновативно училище

Във връзка с реализацията  на проекта „Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“ учениците от 12 „А“ клас, под ръководството на Анелия Младенова –преподавател по икономически дисциплини, посетиха  организирано предприятието  „МЕКСОН“ ООД гр.Пловдив, където  имаха възможност да се срещнат  с работодатели.Учениците участваха в дискусия „Мястото на образованието в работния процес“, проведе се и консултация, полезна за бъдещата им реализация.

На учениците им беше предоставена възможност да разгледат производствените помещения, складовата база на предприятието и работните места на служителите.