Конкурс за отдаване под наем

Posted Leave a comment

ОБЯВА СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение” № 26,  представляващ детско-юношески плувен басейн към СУ „Димитър Матевски” с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), разположен на първия етаж в […]

Тържествено откриване

Posted

Тържествено откриване на новата учебна година на 17. 09.2018 г. Ръководството и колектива на СУ „Димитър Матевски“ ви пожелава успешна и учебна година.