ФОРУМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В V-VII КЛАС С ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, РУО- ПЛОВДИВ,ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МУЗИКА, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 27.06.2019 ПЛОВДИВ На 27.06.2019г. СУ „Димитър Матевски” прие участие в горепосочения […]