История

История

 СУ „Димитър Матевски” е създадено през 1982 г.
Училището притежава отлична материална база:28 класни стаи;9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни; библиотека; видеозала; хореографска зала; плувен басейн; физкултурен салон; спортно стрелбище; открити спортни площадки, две от които с изкуствено покритие;функциониращ ученически стол.

      През 2010 г.  на СУ „Димитър Матевски” е извършен цялостен ремонт и пълно саниране на стойност над 2 милиона лева – най-голямата инвестиция в образованието на Пловдив за последните 20 години.

СУ „Димитър Матевски” е базово училище на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и на АМТИИ (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство). В него провеждат своята практика студенти от широк кръг специалности. 

       Учителският колектив се състои от над петдесет учители с много висока квалификация: 1 доктор по музикознание; 4 учители с I професионално-квалификационна степен (ПКС) и още няколко учители с II, III, IV и V ПКС.

     Възпитаници на училището ни днес се трудят във всички сектори на националната икономика и духовната сфера, включително като специалисти в страни от ЕС и САЩ.

СУ „Димитър Матевски” е един от пионерите в обучението на слепи деца в реални условия. Опит и традиции училището трупа от 2000 г. насам.

 Екип от отлично подготвени специалисти, включително и владеещи Брайлово писмо, подготвят незрящите деца съвместно със специалистите от Ресурсен център – Пловдив.

  Наши възпитаници са:

– Джовани Чемишанов – призьор на национални и международни състезания по физика;

 –    Богдана Петрова – победител в конкурса „България търси талант”, изпяла новия пловдивски химн;

–    Дарина Иванова – отлична ученичка и пианистка.