147 години от обесването на Васил Левски

На 19.02.20 г. учениците от 4 б клас представиха рецитал посветен на 147 г. от гибелта на В. Левски. Проведе се и викторина, между 4-тите класове, посветена на живота и делото на Апостола. Победители станаха 4 д клас.