Час по извънкласно четене в библиотеката на училището

В поредни дни ученици от 3. „д“ клас с класен ръководител г-жа Василка Гайдажиева и 3. „а“ клас с ръководител г-жа Мургова проведоха урок по извънкласно четене сред арт пространството на училищната библиотека. Децата имаха възможност да решават езикови и задачи с творчески характер, подготвени от библиотекарката г-жа Д. Атанасова, като: удържане на реда при четене, преодоляване на ограничено четивно поле, смислова догадка, игри с рими и асоциации. След прочита на стиховете от книжката „Шарено детсво“ от Дим К. Дим четците трябваше да дадат име на придружаващата текста илюстрация. Получи се вълнуваща връзка автор – илюстратор – рецепиент. Чрез прочит на стихотворения учениците затвърдиха овладяването на уменията за художествено възприемане на кратки литературни текстове. Тук езиковото и литературното обучение се осъществиха в единство.

Учениите от 2. „а“ клас с класен ръководител г-жа Р. Петрова и тези от 2. „г“ клас с кл. ръководител г-жа Яна Митева също се включиха активно в тази инициатива.
С ученици от 2. „д“ клас с класен ръководител г-жа Мима Здравкова се проведе урок за формиране на умения за работа с различни източници на информация – речници, справочници и енциклопедии.
Така четенето се осмисли като основна форма на художествена комуникация и остави траен спомен у посетителите наред със съпътстващата уютна среда и беседата.