ФОРУМ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ В V-VII КЛАС С ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

ОРГАНИЗАТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, РУО- ПЛОВДИВ,ТВОРЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „МУЗИКА, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

27.06.2019

ПЛОВДИВ

На 27.06.2019г. СУ „Димитър Матевски” прие участие в горепосочения форум за иновативни технологии в обучението по изкуствата чрез екип, съставен от учениците от 6 „г” клас, г-жа Тодорка Тодорова, д-р Нина Янкова, г-н Костадин Мухчиев, и задочното представяне на уебинар БЕЛ – Музика на г-жа  Женя Демирева- Везирян и д-р Нина Янкова. В първата част на форума бяха представени картини от ученици на г-н Мухчиев в изложба, разположена в отдел „Изкуствознание” на библиотека „Иван Вазов”- Пловдив.

Във втората част на форума /13.30 часа/ бяха представени иновативните практики на обучение по БЕЛ, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ И МУЗИКА в СУ „Димитър Матевски”. Учениците от 6 „г”клас Яна Господинова, Стилиян Петров, Симеон Иванов  представиха начина на изработване на електронен гугъл тест и електронна гугъл презентация, споделяне на линк чрез гугъл съобщение, качване и споделяне на информация на гугъл диск. Г-жа Тодорова представи методиката за провеждане на уебинар между ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – МУЗИКА с шести и седми клас на тема „ИСТОРИЯ И МУЗИКА- ПЪТУВАНЕ ОТ МИНАЛО-ПРЕЗ НАСТОЯЩЕ- КЪМ БЪДЕЩЕ” /исторически анализ на личността на Делю Хайдутин, музикални характеристики на песента на Валя Балканска, изборът на Карл Сейгън за изпращането на песента в Космоса/. Госпожа Тодорова представи втория уебинар между ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – МУЗИКА чрез темата „Историческата и музикалната истина- пребиваване в два паралелни свята на  НАУКА  и  ИЗКУСТВО”.

Д-р Нина Янкова представи „Иновативните технологии в методиката на музикалното възпитание”, застъпени във ФУЧ-Музика с конкретни задачи към присъстващите ученици от 6 „г” клас. Д-р Нина Янкова представи проведения с г-жа Женя Демирева – Везирян /поради отсъствието на последната колега/ уебинар „Бай Ганьо-нашият национален герой” /анализ на героя от гледната точка на литературата, журналистиката, карикатурата, изобразителното изкуство, музиката и филмовото изкуство, екипната работа на учениците от седми клас при изработването на презентациите, отнасящи се до горепосочените изкуства/.

Присъстващите колеги от иновативните пловдивски училища, колегите от АМТИИ- Пловдив, колегите от МОН и колегите от  РУО на МОН-Пловдив бяха впечатлени от дълбочината, съвременноста и обема на знания, които споделиха учениците и учителите от СУ „Димитър Матевски”- Пловдив и пожелаха бъдеща съвместна работа за учебната 2019-2020 година.