Ученици от 12 а клас посетиха фабрика за обувки “Нематекс” ЕООД гр. ПЛОВДИВ

Във връзка с реализацията на проект “Иновативно  училище“-12 „а клас на СУ“Димитър Матевски“ посетиха организирано фабрика за обувки “Нематекс” ЕООД гр. ПЛОВДИВ. Мениджъра на фабриката представи презентация за създаване и дейността на предприятието, след което беше предоставена възможност да се разгледа производствената база и складовото помещение.

Проведе се дискусия с учениците на тема: “Свободни работни места и изискванията за заемането им“!