Успех от Националното състезание по БДП

Група ученици от СУ “Димитър Матевски” – Пловдив бяха класирани на трето място на ОБЩИНСКОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП.