Успех от Националното състезание по БДП

Група ученици от СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив бяха класирани на трето място на ОБЩИНСКОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП.