Състезание по правопис „Буквоплет“

На 27.02.2019 г. учениците от вторите класове на СУ,,Димитър Матевски,, проведоха училищния кръг на състезанието по правопис на български език ,,Буквоплет,,. Гост бе президента на LIONS klub г-жа Дорина Дечева,както и ученици от 1.а и 1.б клас.Всички участници получиха грамоти.На първо и второ място се класираха учениците Виктор Брънгов -2в клас и Атанас Тодоров от 2г клас. Победителят ще представи училището на финалния кръг между всички училища в гр.Пловдив, на 17.03.2019г.