Срещите с мотивирани и успели предприемачи

На 07 май(петък)  в СУ“Димитър Матевски“, под ръководството на г-жа Анелия Младенова, се проведе интересна и полезна среща между  г-н Антон Кисьов и учениците от 12 клас, профил „Предприемачество и бизнес“.

Успешно развиващият се предпремач,г-н Кисьов, успя да привлече вниманието и събуди интереса на младите хора. Той сподели както трудните моменти,така и щастието от получените в  резултат на вложени знания,умения  и  много труд вече завършени проекти.

Проведе се дискусия  на тема:“Мотивацията-движеща сила на успеха“.

Срещите с мотивирани, успели и даващи пример предприемачи, са от съществено значение за завършващите дванадесетокластници и  тяхната бъдеща  реализация!