Среща на поколения четвъртокласници

По случай патронния празник на училището, 16 февруари, учениците от 4.г клас с класен ръководител Доля Александрова организираха среща на настоящи и бивши  четвъртокласници  в училище ,, Димитър Матевски“. На тържеството присъстваха много гости – ученици, учители, родители.
Яна Шейтанова и Тодор Брайков  от 4. г клас припомниха за живота и делото на училищния патрон – просветителя и общественика  Димитър Матевски.
Четвъртокласниците Мая Желязкова и Мартин Георгиев проведоха викторина с награди.
Най- специалните  гости, бившите ученици на училището, разказаха  интересни случки  от времето, когато са  били на тази  възраст.
Всички заедно попълниха ученически лексикон,  който ще  остане в архивите на училището, за да напомня  за тази вечер и  този хубав празник.Присъстващите на това мило тържество бяха поздравени от  директора на училището г-жа Мариана Златанска.
От името на родителите г-н  Благо Стаменов понесе подаръци на учениците.Най- активните  в организацията на празника родители получиха благодарствени грамоти.