„Световна седмица на парите“-Global Money Week, GMW)  в СУ“Димитър Матевски“.

В средно училище „Димитър Матевски“-град Пловдив  на 21.03.2022 г. се проведе споделено обучение, между учениците от 10 „а“ и 1“ а“ клас.
Темата „Нужди и желания“ беше  представена под формата на презентация от Александра Маринова, ученичка  от 10 клас. С интерес и желание, малките участници се включиха в организираното споделено обучение и се справиха отлично с възложената им задача.
Това е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Кампанията се организира от Международната мрежа за финансово образование на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD/INFE) и от старта си през 2012 г. до днес е достигнала до над 53 милиона деца и младежи в 176 страни по света.  
Темата на инициативата през 2022 г. е: „Изгради бъдещето си. Отнасяй се умно към парите!“ и се фокусира върху това колко е важно да мислим за собственото си бъдеще, когато взимаме финансови решения.