Реализация на проекта иновативно училище

          Във връзка с реализацията  на проекта „Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“ учениците от 12 „А“ клас, под ръководството на Анелия Младенова –преподавател по икономически дисциплини, посетиха  организирано предприятието  „МКБ“ ООД гр.Пловдив, където  имаха възможност да се срещнат  с работодатели. Посещението на  предприятия е част от обучението и наблюдение на реална работна среда,като средство за постигане на основната цел-получаване на необходими знания.Придобитите по този начин знания и учения са основа за успешната им реализация.