Реализация на проекта „Иновативно училище“

      През учебната 2019/2020 година в СУ „Димитър Матевски“ продължава  реализацията  на проекта „Иновативно училище“  с ученици от 12 „А“ клас.

Под ръководството на г-жа Анелия Младенова –преподавател по икономически дисциплини,се осъществиха   три посещения  на  предприятия  в гр.Пловдив.

Първо посещение-  „МКБ“ ООД гр.Пловдив-производител на кроасани „22 КАРАТА“.

Второ посещение-„Нематекс“-обувна фабрика.

Трето посещение-WATSS-Индустриална зона Тракия.

 Посещението на  предприятия е част от обучението и наблюдение на реална работна среда,като средство за постигане на основната цел-получаване на необходими знания.

Проведените срещи и дискусии с работодатели са полезни за бъдещата реализация на младите хора!