Пътят на безопасността в СУ „Димитър Матевски“

На 12.09.2019 г. в СУ „Димитър Матевски“ беше изградена площадка по безопасност на движението по пътищата, тази инициатива дава възможност часовете по БДП да бъдат интересни и различни.