Правила за вътрешно подаване на сигнали

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Във връзка с влизането на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ от 04.05.2023г., Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са:

– Ивелина Николаева Кирева – ivelina_kireva@sudmatevski.com, тел.: 0886139514;

– Виктория Иванова Георгиева – viktoria_georgieva@sudmatevski.com, тел.: 0899820473

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ