Ново дарение: 70 книги за училищната библиотека

С нови 70 заглавия, част от които луксозни и пълноцветни, се попълни училищната библиотечна колекция. Това е дарение, състоящо се от енциклопедична, англоезична литература, адаптирана за ученици, и художествена литература за деца.
Благодарности за подкрепата и стимулиране на изследователския дух на възпитаниците на училището се изказват на г-жа Живка Орманова, г-жа Богдана Андонова, г-жа В. Русковска, г-жа Ем. Калайджиева и г-жа Д. Атанасова.