Новина от седмицата:

В периода на неактивни учебни занятия учениците от 7-те класове участваха във великденското състезание по английски език, проведено от тяхната учителка г-жа Катя Илиева. То се състоеше от три етапа. Учениците писаха диктовка, превеждаха непознат текст, преразказваха приказка, решаваха великденски кръстословици. Най-активни бяха учениците от 7в клас. Радост Великова заслужи Специалната награда на Директора на СУ „Д.Матевски“ като участник с нито една допусната грешка. Следващите трима с най-много точки са:
1.      Дияна Хаджиева от 7в – 46 т.
2.      Габриела Петрова от 7в – 45,75 т.
3.      Мариела Татарова от 7в – 45,50 т.
Всички участници, които са преминали и трите етапа, ще получат грамоти.