Националното състезание по БДП

На 14.05.2022 година в ОУ,, Васил Левски “ се проведе Областно Национално състезание по безопасност на движението, в него участваха 8 ученика от СУ,, Димитър Матевски“ – град Пловдив. Надпреварата се проведе в две възрастови групи, 5-7 клас, 8-10 клас. Учениците за воюваха второ място и бяха наградени с почитни грамоти и купи от Инженер Димитър Ставрев – старши експерт по безопасност на движението по пътищата. Наградени ученици: Костадин Колев – 5г клас Виктория Петрова – 6в клас Стоян Баръмски – 6г клас Вяра Корабелова – 7в клас Мария Тодорова – 8а клас Георги Георгиев – 8а клас Александра Божева – 8б клас Радослав Казаков – 8б клас