МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО – 1 КЛАС

В седмицата на четенето се включиха всички ученици от първите класове. Бяха проведени следните мероприятия:

·     Гостуваха ни ученици от 5 и 12 клас, които четоха любими детски приказки;

·     Учениците от 1 клас взаимно си гостуваха и четоха изучени текстове от Буквара;

·     Бяха изработени книгоразделители;

·     Обогатихме класните библиотеки с нови книжки;

·     Гостуваха ни родители и четоха свои любими приказки;

·     Първокласниците бяха гости на Коледна драматизация на учениците от 3 а клас.

Участието във всички дейности създаде добро настроение и повиши интереса на малките ученици към четенето.