„Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“

           Във връзка с реализацията  на проекта „Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“ учениците от 12 „А“ клас, под ръководството на Анелия Младенова –преподавател по икономически дисциплини, посетиха  организирано  предприятие “ОСРАМ“-ЕООД в  гр.Пловдив, където  имаха възможност да се срещнат  с работодател.
          На учениците им беше представена презентация за фирмата и производството,което  реализират.Предоставена беше  възможност да се разгледа производството и работните места на служителите.
          Посещението на  предприятия е част от обучението и наблюдение на реална работна среда,като средство за постигане на основната цел-получаване на необходими знания.