„Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“

Във връзка с реализацията  на проекта „Иновативно училище“ в СУ „Димитър Матевски“ учениците от 12 „А“ клас, под ръководството на Анелия Младенова – преподавател по икономически дисциплини, посетиха  организирано завод „ЮРИЙ ГАГАРИН“ АД гр. Пловдив, който е водещ производител на многоцветни опаковки  и етикети от картон и хартия!

На учениците им беше представена презентация за фирмата и производството, което  реализират. Предоставена беше  възможност да се разгледа производствената база и работните места на служителите.

Посещението на  предприятия е част от обучението и наблюдение на реална работна среда, като средство за постигане на основната цел-получаване на необходими знания!