Европейската седмица на мобилността под мотото: ,,Остани жив! Пази живота!“

Във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността под мотото: ,,Остани жив! Пази живота!“ в периода 16-22 септември 2023 година, с група ученици при СУ,,Димитър Матевски“ от начален и прогимназиален етап бяха проведени следните мероприятия:
1.Проведена бе беседа на тема: ,,Остани жив! Пази живота!“, с която се целеше да се популяризира основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия по пътищата на Европа и страната ни, под ръководството на г-н Костадин Мухчиев.
2.Създаване бе пътно-транспортна ситуация с пътни знаци на площадката по БДП в СУ,, Димитър Матевски “. Участващите ученици бяха разделени на четири групи: пешеходци, с тротинетки, със скейтборд, с велосипеди .В мероприятието участваха ученици от прогимназиален етап, под ръководството на г-жа Ваня Кънева и г-н Костадин Мухчиев.
3.С учениците от начален етап III ,IV -клас, се проведоха практически упражнения свързани със спазването на пътните знаци по форма, цвят и тяхното значение, под ръководството на г-жа Емилия Петкова