ДНИ НА КАРИЕРАТА – „ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ“

Учениците от 12 „а“ клас на СУ“Димитър Матевски“ под ръководството на г-жа Анелия Младенова, посетиха организирано форума – ДНИ НА КАРИЕРАТА – „ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ“ – проведен в международен панаир Пловдив – конгресен център!

Срещата с работодатели е интересна и полезна за бъдещата реализация на младите хора!!!