Ден на ученическото самоуправление

На 10.05.2021 г. в СУ „Димитър Матевски“-Пловдив се проведе Ден на ученическото самоуправление. Учениците от гимназиален етап заеха местата на своите учители по предмети, зам. -директор, педагогически съветник и училищен психолог. Справиха се отлично! 
Денят премина с въодушевление и ентусиазъм.