Дарители

Библиотеката при СУ „Д. Матевски“, Пловдив изказва своята дълбока признателност на щедрите дарители – учители и техните ученици по класове:
1. Денкова/Петрова – 2. а  клас;
2. Емилия Петкова – 3. в клас;
3. В. Гайдаджиева – 3. д клас;
4. Ел. Раевска/ Д. Каишева – 4. а клас;
5. В. Петракова – 4. б клас;
6. Д. Александрова – 4. г клас;
7. Цв. Райчев –  4. в клас.