Героите на Луис Карол оживяват в изнесения в библиотеката час по английски език

Госпожа Ж. Орманова с нейните възпитаници от 8. а клас проведоха един незабравим час по английски език сред лавиците в читалнята на училищната библиотека. Тук те работиха върху познатото от световната класика за деца произведение „Алиса в страната на чудесата“.
В началото домакинът – г-жа Атанасова, запозна присъстващите с творческия път на автора, показа фондовите екземпляри от заглавието в превод и раздаде по едно копие от английската версия на книгата с логото на издателство „Express publishing” на всяка двойка участници в срещата.
С весело настроение и много забавление учениците влизаха в роля и в резюме представяха своя герой на английски език, като го демонстрираха чрез ръкавична кукла. Така в този интерактивен урок те затвърдиха умението четене с разбиране на непознат текст. После имаха възможност да проследят анимационната версия на филма от диска към книгата, като слушаха автентичен говор и превеждаха вкупом. По този начин пък усъвършенстваха умението слушане с разбиране.
За затвърдяване в края на урока госпожа Атанасова зададе въпроси върху съдържанието на творбата и по-значимите моменти от живота на автора.